Welkom bij het Kerkgenootschap der Zevende-dags  Adventisten, gemeente
Gorinchem.
De adventisten vormen een protestants-christelijk kerkgenootschap dat in Nederland ruim vijfduizend leden telt. De kerk maakt deel uit van een wereldwijde kerk met meer dan zestien miljoen leden. Er zijn veel overeenkomsten met andere protestants-christelijke kerken. In de naam van het kerkgenootschap vallen twee woorden op.
Ten eerste: ‘Zevende-dag’ omdat we de zevende-dag van de week (zaterdag of sabbat) als rustdag hebben.
Ten tweede: het woord ‘advent’ in de naam verwijst naar het geloof in de spoedige terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde.

Wij hopen dat u de informatie vindt die u zoekt.

Bijbeltekst ter overdenking