HOME

 

Welkom bij de Zevendag-dags Adventisten Gorinchem
De Zevende-dags Adventisten vormen een protestants-christelijk kerkgenootschap dat in Nederland ruim 4000 leden telt. De kerk maakt deel uit van een wereldwijde kerk met meer dan 16 miljoen leden.Naast veel overeenkomsten met andere protestants christelijke kerken onderscheidt onze kerk zich o.a. door het houden van de zevende dag (zaterdag of sabbat) als rustdag. Het woord ‘advent’ in de naam verwijst naar het geloof in de spoedige terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde.

Wij hopen dat u de informatie vindt die u zoekt.

 

Bijbeltekst voor deze dag