HOME

 

Welkom bij het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, gemeente Gorinchem.
De adventisten vormen een protestants-christelijk kerkgenootschap dat in Nederland ruim 4000 leden telt. De kerk maakt deel uit van een wereldwijde kerk met meer dan 16 miljoen leden. Er zijn veel overeenkomsten met andere protestants christelijke kerken. In de naam van het kerkgenootschap vallen twee woorden op. Ten eerste ‘Zevende-dag’ omdat we de zevende-dag van de week (zaterdag of sabbat) als rustdag hebben. Het woord ‘advent’ in de naam verwijst naar het geloof in de spoedige terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde.

Wij hopen dat u de informatie vindt die u zoekt.

 

Bijbeltekst voor deze dag